شرح وظایف کارگزینی امور هیات علمی: 

 • انجام امور مربوط به تنظیم و تمدید احکام استخدام اعضاء هیات علمی پیمانیوتعهدات قانونی اعضاء هیات علمی دانشگاه

 • صدور احکام افزایش ضریب حقوقی، پایه ترفیع، پایه تشویقی، تمام وقت جغرافیایی، ارتقا مرتبه، تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی

 • صدور احکام برقراری، افزایش و قطع فوق العاده مدیریت معاونین دانشگاه، روسا و معاونین دانشکده ها و مراکز، مدیران گروه و روسای بخش ها

 • صدور احکام مربوط به: مامور به خدمت، ماموریت آموزشی، انتصاب مجدد، تغییر محل خدمت، حق اشعه، فرصت مطالعاتی و تغییر وضعیت استخدامی، انتقال و اعمال مدرک تحصیلی

 • صدور احکام مربوط به ماموریت های آموزشی اعضای هیات علمی

 • صدور احکام ماموریت های خارج از کشور اعضای هیات علمی پس از وصول مجوز از سوی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 • انجام امور مربوط به ماموریت روزانه مدیران هیات علمی جهت شرکت در کنگره ها، سمینارها، جلسات، بازدیدها و هیات های ممتحنه و ارزشیابی و بوردهای تخصصی علوم پایه و بالینی

 • انجام امور مربوط به مرخصی و بازخرید مرخصی سالیانه مدیران هیات علمی پس از وصول مجوز از هیات رئیسه

 • دستور انعقاد قرارداد محرومیت از مطب روسای دانشکده ها و مراکزتحقیقاتی پس از وصول مجوز

 • انجام امور مربوط به برقراری و یا انصراف از طرح تمام وقت جغرافیایی اعضای هیات علمی بالینی به لحاظ تنظیم و صدور احکام توسط مراکز و انجام امور مربوط به سازمان های بیمه گر

 • انجام امور مربوط به اخذ تعهد محضری از اعضای هیات علمی متقاضی استفاده از ماموریت آموزشی

 • انجام امور مربوط به مرخصی بدون حقوق پس از تصویب در هیات رئیسه

 • انجام امور مربوط به ترک خدمت، غیبت، استعفا و بازخرید از خدمت با هماهنگی با هیات بدوی و هیات تجدید نظر رسیدگی انتظامی هیات علمی دانشگاه

 • انجام امور مربوط به گواهی اشتغال به خدمت جهت ارائه به دیگر سازمان ها ، موسسات و سفارتخانه ها 

 • انجام امور مربوط به انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی شاغل و بازنشسته

 • مکاتبات مربوط به آزادسازی دانشنامه عمومی، تخصص ، فوق تخصص و فلوشیپ

 • صدور گواهی انجام کار مربوط به اعضای هیات علمی ماده یک نحوه تامین اعضای هیات علمی( سرباز هیات علمی)

 • صدور گواهی اتمام تعهدات مربوط به مشمولین متعهد خدمت (ضریب K)بعنوان هیات علمی

 • انجام امور اداری مربوط به متقاضیان انتقال از سایر دانشگاه ها و موسسات به این دانشگاه و بالعکس

 • مکاتبات مربوط به احتساب سوابق آموزشی و پژوهشی، پایه های تشویقی نخبگی و ایثارگران، پایه های تحصیل، نقاط محروم پس از مصوبه هیات ممیزه دانشگاه

 • انجام امور مربوط به ارتقا مرتبه و تبدیل وضعیت استخدامی پس از وصول پاسخ از هیات ممیزه و هیات اجرایی جذب دانشگاه

 • ارسال مدارک مورد نیاز به اداره حراست جهت صدور کارت شناسایی

 • انجام امور مربوط به استادان بازنشسته در راستای طرح تکریم

 • انجام امور اداری مربوط به اعضای هیات علمی بر اساس مصوبات هیات رئیسه ، شورای آموزش، هیات ممیزه و هیات اجرایی جذب و هیات امنای دانشگاه

 • انجام مطالعات لازم در خصوص آیین نامه اداری و استخدامی اعضا هیات علمی دانشگاه

 • انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده سازی مفاد آئین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی

 • بررسی و اصلاح مستمر فرآیندهای جاری به منظور تسهیل امور اداری و همچنین در راستای طرح تکریم ارباب رجوع

 • تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم به منظور راهنمایی اعضاء هیات علمی و کارشناسان و مسئولان واحدهای تابعه