تلفن تماس:

02331052128

sp.behdasht@semums.ac.ir

آدرس : سمنان - بلوار بسیج  - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان 

طبقه دوم - مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان 

تلفن 0233343589   - 02331052128

ساعت فعالیت: روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30     الی   15:30 

 

 در ضمن جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید  به سایت مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به آدرس ذیل مراجعه نمایید  :

 

  https://nacehvet.behdasht.gov.ir