واحد رفاهی مرکز امور هیات علمی خود را موظف می داند جهت امور رفاهی اعضای هیات علمی تلاش نماید. اهم فعالیت های این مرکز به شرح زیر می باشد.

 

  • مراسم روز استاد
  • قدردانی از زحمات اساتیدبه مناسبت سالروز تولد
  • معرفی اعضای هیات علمی به بانک جهت برخورداری از وام های کم بهره
  • اجاره ویلا در سواحل دریای مازنداران جهت استفاده اعضای هیات علمی و خانواده آنها 
  • تجلیل و تقدیر از اساتید نمونه دانشکده ها و دانشگاه 
  • برگزاری اردو جهت اعضای هیات علمی و خانواده آنها 
  • تجلیل از اساتید بازنشسته