صدور گواهینامه موقت ( مقاطع کارشناسی ارشد ): 

با توجه به اینکه دانش آموخته، قبل از انجام تعهدات (عام و خاص) مشمول دریافت دانشنامه و ریزنمرات نخواهد بود و از سوی دیگر نیاز به ارائه مدرک جهت ارائه به واحدها و سازمانها جهت اشتغال به کار دارد. لذا پس از اعلام فراغت از تحصیل دانش آموختگان به وزارت بهداشت، فارغ التحصیلان رشته های معاف ازطرح و یا انجام طرح که مشمول خدمت نظام وظیفه نباشند، مجاز به اخذ گواهی موقت تحصیلی خواهند بود و یا کسانی که طرح و سربازی خود را انجام داده اند، مجاز به اخذ گواهی موقت خواهند بود.             
 
١- صدور گواهینامه موقت، جهت متعهدین خاص درخصوص  کارکنانی که بصورت شیفت در گردش کاری یا مرخصی استحقاقی بدون حقوق استفاده می نمایند، با ارائه نامه دانشگاه محل تعهد مبنی برعدم استفاده از ماموریت آموزشی و یا عدم سپردن سند محضری مربوطه بلامانع است.

2- اعتبار گواهینامه برای کلیه دانش آموختگان از زمان صدور به مدت 5 سال می باشد.

3- اعتبار گواهینامه موقت فقط برای یکبار و به مدت دو سال قابل تمدید است. اصل گواهی نامه موقت به هنگام دریافت دانشنامه می بایستی مسترد گردد.

توجه: زمان صدور این گواهی بعد از روشن شدن وضعیت طرح (پایان یا معافیت) تا زمان دریافت دانشنامه می باشد. این گواهی ارزشمند بوده، قابل ارائه در کلیه نهادهای سراسر کشور است و غیر قابل ترجمه می باشد.

ضمنآ گواهی موقت صرفاً برای مقطع کارشناسی ارشد صادر گردیده و دانش آموختگان مقاطع دکتری تخصصی بالینی، دکتری تخصصی  (PhD)  و دکتری تخصصی  (By Research)  مجاز به اخذ گواهی موقت تحصیلی نخواهند بود و فقط می توانند پس از پایان تعهدات برای دریافت اصل دانشنامه اقدام نمایند.

 

 1. درخواست از طریق سامانه تحویل مدارک تحصیلی به آدرس:http://eg.behdasht.gov.ir

مدارک لازم جهت بارگذاری در سامانه :

 1. تصویر پایان طرح یا معافیت ازطرح برای رشته های طرح دار
 2. تصویر کارت ملی (پشت و رو)
 3. تمامی صفحات شناسنامه
 4. تصویر کارت پایان خدمت برای آقایان
 5. یک قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه سفید با حجاب کامل اسلامی (به روز)
 • پس از تائید مدارک در سامانه فوق، ارسال عکس پرسنلی دانش آموخته جهت صدور گواهینامه موقت، به آدرس پستی دانشگاه، الزامی می باشد.
 1. تصویر نامه تسویه حساب نهایی یا آخرین وضعیت بدهی های صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوع  آدرس سایت جهت دریافت تسویه : www.srd.ir 

مراحل: ورود به سامانه – مشاهده پرونده – پرداخت اینترنتی کل بدهی – صدور تسویه

 • در صورت نیاز با شماره 31052098-023 (کارشناس صندوق رفاه) تماس حاصل نمائید.
 1. تصویر فیش واریزی به مبلغ 10.000 ریال به شماره حساب IR540100004001000901001082  نزد بانک ملی مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خزانه داری کل کشور (جهت تمبر)
 2. تصویر فیش واریزی به مبلغ 240900 ریال به شماره شبا 260100004101047771205011    IRو شماره حساب 4101047771205011  به نام اداره کل پست استان نزد بانک مرکزی
 3. درخواست از طریق پست:

مدارک لازم جهت ارسال:

 1. پایان طرح یا معافیت ازطرح برای رشته های طرح دار
 2. تصویر کارت ملی (پشت و رو)
 3. تمامی صفحات شناسنامه
 4. تصویر کارت پایان خدمت برای آقایان
 5. یک قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه سفید با حجاب کامل اسلامی (به روز)
 6. تصویر نامه تسویه حساب نهایی یا آخرین وضعیت بدهی های صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوع  آدرس سایت جهت دریافت تسویه : www.srd.ir 

مراحل: ورود به سامانه – مشاهده پرونده – پرداخت اینترنتی کل بدهی – صدور تسویه

 • در صورت نیاز با شماره 31052098-023 (کارشناس صندوق رفاه) تماس حاصل نمائید.
 1. اصل فیش واریزی به مبلغ 10.000 ریال به شماره حساب IR540100004001000901001082  نزد بانک ملی مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خزانه داری کل کشور (جهت تمبر)
 2. اصل فیش واریزی به مبلغ 240.0900 ریال به شماره شبا IR260100004101047771205011 شماره حساب 4101047771205011  به نام اداره کل پست استان نزد بانک مرکزی

 

نشانی دانشگاه:

 سمنان – بلوار بسیج – بعد از پل امیرکبیر – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان - معاونت آموزشی
 (واحد تحصیلات تکمیلی)  کدپستی: 3514799442

در صورت هرگونه ابهام تماس با کارشناس تحصیلات تکمیلی:023-31052164 سرکار خانم نرگس  ذاکری نژاد

ایمیل واحد تحصیلات تکمیلی : tsr@semums.ac.ir

 

صدور مجوز دانشنامه ( مقاطع تحصیلات تکمیلی): 

 (دریافت اصل مدرک تحصیلی) 

دانش آموختگان گرامی جهت صدور فرم مجوز تحویل مدرک و صدور اصل مدرک تحصیلی  (دانشنامه) بدون نیاز به مراجعه حضوری، از طریق سامانه تحویل مدارک تحصیلی به آدرس https://eg.behdasht.gov.ir مراجعه نمایید.

دانش آموخته گرامی:  از طریق پیامک در جریان فرآیند کار قرار می گیرید.

توجه : مدارک صادر شده از طریق دفتر پیشخوان و پست پیشتاز به آدرسی که در سامانه ثبت نموده اید، ارسال خواهد شد. لذا هنگامیکه همکاران دفتر پیشخوان  با شما تماس می گیرند همکاری لازم را داشته باشید. 

 

 مدارک لازم جهت صدور و ارسال دانشنامه (مقاطع کارشناسی ارشد و PhD، گواهینامه تخصصی(دستیاران بالینی):

توجه: دانش آموختگان گرامی، جهت دریافت اصل مدرک تحصیلی (دانشنامه) یا گواهینامه تخصصی بالینی:
* اخذ دانشنامه های مقاطع تحصیلی قبلی شما ضروری می باشد در غیر این صورت صدور دانشنامه یا گواهینامه تخصصی امکان پذیر نمی باشد.
* دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد، در صورتی که گواهینامه موقت دریافت کرده اند، استرداد گواهینامه موقت الزامی می باشد.

 1. -     تصویر کارت ملی (پشت و رو)
 2. -     تصویر تمامی صفحات شناسنامه
 3. -      عکس 4×3 رنگی با حجاب کامل اسلامی زمینه سفید
 • پس از تائید مدارک دانش آموخته در سامانه، ارسال عکس پرسنلی به آدرس پستی دانشگاه جهت صدور مدرک، الزامی می باشد.
 1. -     تصویر گواهی پایان طرح نیروی انسانی و یا معافیت از طرح (مربوط به رشته های طرح دار)
 2. -     تصویر تسویه حساب صندوقهای رفاه دانشجویان با مراجعه به سایت www.srd.ir

مراحل: ورود به سامانه – مشاهده پرونده – پرداخت اینترنتی کل بدهی – صدور تسویه

 • در صورت نیاز با شماره 31052098-023 (کارشناس صندوق رفاه) تماس حاصل نمائید.
 • ارائه تسویه حساب برای فارغ التحصیلان دوره شبانه قبل از سال 77 الزامی نیست.
 1. -     تصویر پشت و رو کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت (جهت آقایان)
 2. -     تصویر گواهی موقت تحصیلی (چنانچه قبلاً دریافت نموده اید)
 • ارسال اصل گواهی موقت به آدرس پستی دانشگاه جهت صدور مدرک، الزامی می باشد.
 1. -     تصویر دانشنامه مقطع قبل
 2. -     تصویر مجوز تحویل مدرک تحصیلی مقطع قبل
 3. -گواهی پایان خدمت مورد تعهد پزشک عمومی (تعهدات ضریب k) از معاونت سلامت وزارت متبوع و گواهی دانشگاه محل انجام تعهد
 4. -اصل گواهی انجام کار (به صفحه شرایط گواهی کار مراجعه فرمایید)
 5. - افرادی که سابقه کار ندارند یا بخشی از آن را انجام داده اند می بایست درخواست خرید تعهدات آموزش رایگان را به همراه مدت کار انجام شده به این امور ارسال نمایند. پس از بررسی مدارک متعاقباً مبلغ محاسبه شده جهت واریز به متقاضی اعلام میگردد.
 6. - تصویر فیش واریزی به مبلغ 10.000 ریال به شماره حساب IR540100004001000901001082  نزد بانک ملی مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خزانه داری کل کشور (جهت تمبر)
 7. -تصویر فیش واریزی به مبلغ 240900 ریال به شماره شبا 260100004101047771205011    IRو شماره حساب 4101047771205011  به نام اداره کل پست استان نزد بانک مرکزی (جهت ارسال مدرک)

توجه :

شایان ذکر است دانشنامه و ریز نمرات ممهور شده فقط یکبار به دانش آموخته تحویل می گردد و صدور مجدد آن مستلزم طی مراحل قانونی می باشد.


نحوه ارسال مدارک :

دانش آموختگان مدارک مذکور را از طریق پست پیشتاز به نشانی:

سمنان – بلوار بسیج – بعد از پل امیرکبیر – جنب اداره کل آموزش و پرورش– ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان- معاونت آموزشی – واحد تحصیلات تکمیلی

کد پستی 3514799442 پست نمایند.

مقطع و رشته تحصیلی روی پاکت ارسالی قید شود.

 

در صورت هرگونه ابهام – سوال با کارشناس مربوط تماس حاصل نمائید:

مقطع تخصصی بالینی : سرکار خانم سمانه  مطلبی 31052146-023

مقطع  دکتری تخصصی (PhD)  و کارشناسی ارشد:  سرکار خانم  نرگس ذاکری نژاد 31052164-023

 

شرایط گواهی انجام کار:

دانش آموختگان جهت لغو تعهدات، ملزم به ارائه گواهی انجام کار به مدت بهره مندی از آموزش رایگان در زمان تحصیل می باشند.  

دانش آموختگانی که در سازمان ها و ادارات دولتی کار میکنند، باید حکم کارگزینی که سنوات خدمت در آن ذکر شده باشد و گواهی انجام کار از مدیریت توسعه و منابع نیروی انسانی محل کار خود، با قید رسمی یا پیمانی بودن را ارائه نمایند.

دانش آموختگانی که به صورت قراردادی تمام وقت یا نیمه وقت مشغول به کار باشند باید گواهی کسر بیمه با تایید تامین اجتماعی یا صفحه ی اول دفترچه بیمه ارسال نمایند.

دانش آموختگانی که فعالیت آزاد و غیر دولتی (مطب خصوصی) دارند، گواهی کارتائید شده را از معاونت درمان یا شبکه بهداشتی درمانی که تحت نظر آن فعالیت می نمایند ،اخذ نموده و به اداره دانش آموختگان ارائه نمایند.

در صورتی که فرد دانش آموخته در مدت اشتغال به کار، به هر دلیلی تحت پوشش بیمه قرار نگرفته باشد، جهت دریافت مجوز تحویل مدرک خود لازم است تصویر اطلاعیه ثبت شرکت یا موسسه خصوصی و یا اساسنامه شرکت را به همراه گواهی کار ارائه نماید.

گواهی کار ارائه شده باید شامل موارد زیر باشد:

 • از سازمان دولتی و یا بخش خصوصی معتبر صادر شده باشد.
 • گواهی کار باید اصل و دارای تاریخ و شماره در بالای نامه و مهر و امضاء معتبر در پایان آن باشد.
 • گواهی کار باید دقیق و به تاریخ روز .... ماه .... سال ... باشد.
 • تاریخ شروع و پایان کار با ذکر نیمه وقت یا تمام وقت بودن اشتغال دانش آموخته قید گردد.
 • در صورتی که صادرکننده گواهی کار پزشک یا مسئول فنی آزمایشگاه باشد، مهر و امضای او باید به تایید شبکه بهداشت و درمان یا معاونت درمان دانشگاه، یا نظام پزشکی برسد.گواهی کار میتواند توسط سازمان تامین اجتماعی صادر شده باشد که در این مورد باید مدت بیمه و محل قرارداد ذکر گردد.
 • پذیرفته شدگان سهمیه منطقه یک / آزاد / شاهد – رزمندگان- نهادها – نهضت سواد آموزی برابر مدت تحصیل خود متعهد خدمت در هر منطقه از کشور می باشند.
 • در مورد کارمندان رسمی دولت که در زمان تحصیل به کار اشتغال داشته اند، استفاده یا عدم استفاده  از مأموریت آموزشی و سایر تعهدات می بایست قید گردد.
 • پذیرفته شدگان سهمیه منطقه ای، مناطق 2 و 3 و مناطق محروم به میزان دو برابر مدت تحصیل متعهد خدمت می باشند که یک برابر آن را به علت استفاده از سهمیه قبولی منطقه ای می بایست حتماً در منطقه مورد پذیرش انجام دهند.

در خصوص مقطع کارشناسی ارشد و سایر موارد که دانش آموخته دارای تعهد محضری می باشند می بایست تعهدات برابر تعهد محضری به پایان رسیده باشد.

 • سهمیه های قبولی منطقه یک، شاهد، رزمندگان و نهادها و ... یک برابر زمان تحصیل و سهمیه های قبولی منطقه ۲، ۳، دو برابر زمان تحصیل تعهد خدمت در ایران دارند.

انواع گواهی ها:

گواهی های بخش دولتی

الف) استفاده از احکام کارگزینی در بخش دولتی، در صورتی می تواند به عنوان گواهی کار مورد قبول واقع شود که سابقه خدمت (سنوات) در آن ذکر شده باشد.

ب) تاریخ مورد محاسبه جهت گواهی کارتاریخ اجرای حکم می باشد و اگر بعد از آن دانش آموخته تا زمان صدور مجوز به کار اشتغال داشته است، می بایست برای زمان بعد از آن تا زمان صدور مجوز گواهی ارائه نمایند.

ج) گواهی کار اعضاء رسمی نیروهای مسلح (سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و....) با قید تاریخ عضویت رسمی با تاکید بر اینکه نامبرده کلیه تعهدات خود را انجام داده و صدور و ارائه مدرک به دانش آموخته بلامانع می باشد. - در صورت داشتن تعهد خاص (ارتش، استانداری، سپاه، نیروی انتظامی و ...) یا عام به سازمانهای ذیربط، ارائه گواهی پایان تعهدات مربوطه به آن سازمان و یا گواهی لغو تعهد الزامی است و حتمأ در گواهی کارشان قید گردد: "تحویل اصل دانشنامه تحصیلی به فرد متقاضی بلامانع است". 

گواهی های بخش خصوصی :

الف) علاوه بر گواهی کار معتبر، گواهی صادره از سازمان تامین اجتماعی در مورد تحت پوشش بیمه بودن فرد در مدت اشتغال به کار یا ارائه دفترچه بیمه و یا گواهی کسر مالیات از دانش آموخته دریافت گردد.

ب) در صورتی که دانش آموخته در مدت اشتغال به کار، به هر دلیلی تحت پوشش بیمه قرار نگرفته باشد، جهت دریافت مجوز تحویل مدرک خود لازم است تصویر اطلاعیه ثبت شرکت یا موسسه خصوصی محل خدمت خود که در روزنامه رسمی کشور درج گردیده باشد را به عنوان گواهی کار ارائه نماید.

نحوه محاسبه گواهی کار

الف) تاریخ قابل احتساب برای انجام تعهدات کلیه دانش‌آموختگان بعد از تاریخ فارغ التحصیلی می باشد و گواهی کار، قبل از این تاریخ برای آن مقطع قابل محاسبه نمی باشد.

ب) در صورتی که مدت اشتغال دانش آموخته به صورت تمام وقت باشد، کل آن محاسبه می شود و نیمه وقت باشد، نصف مدت کارکرد مورد قبول می باشد.

ج) در صورتی که فرد در یک زمان در دو محل متفاوت به صورت تمام وقت به کار اشتغال داشته باشد (تداخل زمانی) یکی از آنها به عنوان گواهی کار مورد قبول می باشد.

د) گواهی کار در زمان اشتغال فرد به تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی جزء خدمات آموزش رایگان مقطع قبلی قابل احتساب نیست.

نحوه محاسبه مدت طرح نیروی انسانی :

مدت خدمت طرح نیروی انسانی به عنوان گواهی کار، جهت آن مقطع و یا مقطع قبلی قابل محاسبه می باشد.

نحوه محاسبه طول مدت سربازی به عنوان گواهی کار:

جهت صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی برای آقایان، باید تصویر دو طرف کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت اخذ گردد. مدت خدمت سربازی بر طبق مدت ذکر شده درکارت پایان خدمت است. در صورتی که تاریخ آن بعد از فراغت از تحصیل باشد، به عنوان انجام تعهدات آموزش رایگان قابل محاسبه می باشد. در صورتی که مدتی از خدمت سربازی قبل از تارخ فراغت از تحصیل باشد و مدتی بعد از آن باشد، مدت قابل محاسبه انجام تعهدات، مدت زمان خدمت بعد از اتمام تاریخ فراغت از تحصیل می باشد.

** جانبازان بالای 70 درصدکه حکم ازکارافتادگی جهت آنان صادر می شود با ارائه گواهی معتبر از دادن گواهی کار معاف می باشند.

باز نشستگان :

دانش آموختگانی که از سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و ارگانهای نظامی و انتظامی به درجه باز نشستگی نائل گردیده اند، با ارائه تصویر حکم رسمی بازنشستگی از انجام مابقی تعهدات آموزش رایگان معاف گردیده و با ارسال سایر مدارک مورد نیاز صدور مجوز تحویل مدرک به آنان بلامانع می باشد.