بیانیه رسالت :

     در هر کشوری مسائل مربوط به آموزش عالی در راستای تولید نیروی انسانی مطلوب و کارآمد جهت اداره امور کشور از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. با عنایت به اینکه جوانان دانش آموخته هر کشوری می‌توانند بهترین مراکز سعادت یک ملت باشند همچنین نقش خطیر آموزش پزشکی در ارتقاء فرآیند سلامت - طب پیشگیری ، پزشکی اجتماعی .... رسالت و مسئولیت دانشگاه‌های علوم پزشکی را دو چندان نموده است .

مدیریت آموزشی نوعی از مدیریت است که در مراکز آموزشی اجرا می‌شود. مدیریت در مفهوم کلی و عام، از دیدگاه‌های متفاوتی تعریف شده است. به عبارتی، مدیر هماهنگ‌کننده و کنترل‌کننده فعالیت‌های دسته‌جمعی برای رسیدن به هدف مطلوب سازمان با حداکثر کارآیی است. مدیریت آموزشی به معنی عام، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی فرایند آموزش تعریف شده است. اما مدیریت به معنی خاص، به صورت‌های زیر تعریف می‌شود:

 • الف) مدیریت آموزشی، راهنمایی، مددکاری و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت آموزشی است.
 • ب) مدیریت آموزشی، فراگردی اجتماعی است که مستلزم ایجاد، نگه‌داشتن، برانگیختن، کنترل کردن و وحدت بخشیدن نیروهای انسانی و مادی است که به‌طور رسمی و غیر رسمی درون یک نظام واحد شکل و سازمان می‌یابند، تا اهداف و مقاصد آموزشی را تحقق بخشند.
 • ج) مدیریت آموزشی، فرایند هماهنگ کردن استعدادهای افراد و بهره‌گیری از شرایط محیطی برای اهداف آموزشی است.

لذا مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی که نقش اصلی تربیت دانش آموختگان رشته گروه پزشکی را بعهده دارد جهت هرچه بهتر به سرانجام رساندن این رسالت ضمن فراهم ساختن امکانات و تجهیزات لازم جهت تربیت دانش آموختگان با خلاقیت و نوآوری و استفاده از فنآوری های نوین و حفظ ارزش‌های انسانی و عدالت اجتماعی سعی در فراهم ساختن رضایت دانشجویان در حیطه فعالیتهای دانشجویی و آموزشی  را دارد.

 

در همین راستا محورهای فعالیت این مدیریت به شرح ذیل می‌باشد:

 • گسترش رشته‌های جدید
 • نظارت بر روند اجرای آئین نامه‌های آموزشی و وضعیت تحصیلی دانشجویان
 • نظارت بر روند وضعیت گروه‌های آموزشی
 • نظارت بر روند پذیرش ، تحصیل ، دانش آموختگی دانشجویان
 • بررسی راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات آموزشی دانشجویان
 • انجام امور مشارکتی و آموزشی جهت ارتقاء کیفیت آموزش و افزایش انگیزه کاری
 • همکاری جهت جذب اعضای هیأت علمی
 • نظارت بر روند اطلاع رسانی موارد آموزشی و آمار مختلف
 • نظارت بر عملکرد کارکنان زیر مجموعه و ارتقاء آن
 • هماهنگی لازم جهت بخش‌های آموزشی و بالینی در سطوح مختلف آموزشی
 • ارتقاء تجهیزات آزمایشگاهی و بالینی .

 

 اهداف استراتژیک  مدیریت آموزشی:

 • توسعه رشته‌های جدید در گروه پزشکی ، پیراپزشکی ، توانبخشی و بهداشت بالاخص در رشته‌های تحصیلات تکمیلی و بین رشته ای با توجه به نیازهای جامعه
 • توسعه و تقویت فضاهای آموزشی با توجه به تعداد رشته‌ها
 • ارتقای موقعیت آموزشی و تقویت رشته‌های موجود
 • افزایش سطح علمی و تربیت و جذب نیروی انسانی کارآمد برای افزایش ارتقاء سطح سلامت جامعه
 • کمک به بهبود فرآیند مدیریت آموزشی
 • افزایش دانش و مهارت دانشجویان با بالابردن سطح علمی دانشگاه با جذب نیروهای هیأت علمی متخصص
 • ارتقای رشته‌های موجود و تأسیس رشته های جدید با توجه به نیازهای جامعه
 • بکارگیری و به روز نمودن فنآوری های نوین در امر آموزش
 • ارتقاء تجهیزات آزمایشگاهی و بالینی

 

لیست اخبار صفحه :1