بيانيه رسالت :

     در هر كشوري مسائل مربوط به آموزش عالي در راستاي توليد نيروي انساني مطلوب و كارآمد جهت اداره امور كشور از اهميت فوق العاده‌اي برخوردار است. با عنايت به اينكه جوانان دانش آموخته هر كشوري مي‌توانند بهترين مراكز سعادت يك ملت باشند همچنين نقش خطير آموزش پزشكي در ارتقاء فرآيند سلامت - طب پيشگيري ، پزشكي اجتماعي .... رسالت و مسئوليت دانشگاه‌هاي علوم پزشكي را دو چندان نموده است .

مدیریت آموزشی نوعی از مدیریت است که در مراکز آموزشی اجرا می‌شود. مدیریت در مفهوم کلی و عام، از دیدگاه‌های متفاوتی تعریف شده است. به عبارتی، مدیر هماهنگ‌کننده و کنترل‌کننده فعالیت‌های دسته‌جمعی برای رسیدن به هدف مطلوب سازمان با حداکثر کارآیی است. مدیریت آموزشی به معنی عام، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی فرایند آموزش تعریف شده است. اما مدیریت به معنی خاص، به صورت‌های زیر تعریف می‌شود:

 • الف) مدیریت آموزشی، راهنمایی، مددکاری و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت آموزشی است.
 • ب) مدیریت آموزشی، فراگردی اجتماعی است که مستلزم ایجاد، نگه‌داشتن، برانگیختن، کنترل کردن و وحدت بخشیدن نیروهای انسانی و مادی است که به‌طور رسمی و غیر رسمی درون یک نظام واحد شکل و سازمان می‌یابند، تا اهداف و مقاصد آموزشی را تحقق بخشند.
 • ج) مدیریت آموزشی، فرایند هماهنگ کردن استعدادهای افراد و بهره‌گیری از شرایط محیطی برای اهداف آموزشی است.

لذا مديريت آموزشي و تحصيلات تكميلي كه نقش اصلي تربيت دانش آموختگان رشته گروه پزشكي را بعهده دارد جهت هرچه بهتر به سرانجام رساندن اين رسالت ضمن فراهم ساختن امكانات و تجهيزات لازم جهت تربيت دانش آموختگان با خلاقيت و نوآوري و استفاده از فنآوري هاي نوين و حفظ ارزش‌هاي انساني و عدالت اجتماعي سعي در فراهم ساختن رضايت دانشجويان در حيطه فعاليتهاي دانشجويي و آموزشي  را دارد.

 

در همين راستا محورهاي فعاليت اين مديريت به شرح ذيل مي‌باشد:

 • گسترش رشته‌هاي جديد
 • نظارت بر روند اجراي آئين نامه‌هاي آموزشي و وضعيت تحصيلي دانشجويان
 • نظارت بر روند وضعيت گروه‌هاي آموزشي
 • نظارت بر روند پذيرش ، تحصيل ، دانش آموختگي دانشجويان
 • بررسي راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات آموزشي دانشجويان
 • انجام امور مشاركتي و آموزشي جهت ارتقاء كيفيت آموزش و افزايش انگيزه كاري
 • همكاري جهت جذب اعضاي هيأت علمي
 • نظارت بر روند اطلاع رساني موارد آموزشي و آمار مختلف
 • نظارت بر عملكرد كاركنان زير مجموعه و ارتقاء آن
 • هماهنگي لازم جهت بخش‌هاي آموزشي و باليني در سطوح مختلف آموزشي
 • ارتقاء تجهيزات آزمايشگاهي و باليني .

 

 اهداف استراتژيك  مديريت آموزشي:

 • توسعه رشته‌هاي جديد در گروه پزشكي ، پيراپزشكي ، توانبخشي و بهداشت بالاخص در رشته‌هاي تحصيلات تكميلي و بین رشته ای با توجه به نيازهاي جامعه
 • توسعه و تقويت فضاهاي آموزشي با توجه به تعداد رشته‌ها
 • ارتقاي موقعيت آموزشي و تقويت رشته‌هاي موجود
 • افزايش سطح علمي و تربيت و جذب نيروي انساني كارآمد براي افزايش ارتقاء سطح سلامت جامعه
 • كمك به بهبود فرآيند مديريت آموزشي
 • افزايش دانش و مهارت دانشجويان با بالابردن سطح علمي دانشگاه با جذب نيروهاي هيأت علمي متخصص
 • ارتقاي رشته‌هاي موجود و تأسيس رشته هاي جديد با توجه به نيازهاي جامعه
 • بكارگيري و به روز نمودن فنآوري هاي نوين در امر آموزش
 • ارتقاء تجهيزات آزمايشگاهي و باليني