مقدمه :  

     اساتيد همانند هنرمندان از طريق شخصيت خود و علاقه و انرژي كه صرف مي كنند بر فرآيندهاي يادگيري تاثير مي گذارند . به­همين دليل متخصصان آموزش درصدد بر آمدند تا راهي را براي ارتقاء كيفيت آموزش پيدا كنند ، بدين منظور به فكر تاسيس مركزي به نام مركز توسعه آموزش افتادند و اولين مركز توسعه آموزش در سال ١٩٥٨ ميلادي در دانشگاه ويسترن ريزرو تاسيس گرديد و برنامه جهاني آموزش اساتيد در سال ١٩٦٩ ميلادي در مركز توسعه دانشگاه ايلي نوري شيكاگو طراحي و اجرا شد .

در ايران و در سال ١٣٥١ هجري شمسي، بخش آموزش پزشكي در دانشگاه  علوم پزشکی شيراز به منظور آموزش اعضاء هيات علمي، مركز توسعه آموزش را تاسيس نمود و در سال ١٣٦٨ هجري شمسي معاونت آموزشي وقت وزارت متبوع مركزي را تحت عنوان مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي در آن حوزه را شكل داد و از آن به بعد بود كه با حمايت اين مركز، مراكز مطالعه و توسعه آموزش پزشكي در اكثر دانشگاههاي علوم پزشكي كشور باهدف ارتقاء سطح آموزش گروه علوم پزشكي ايجاد و شروع به فعاليت نمودند .

مركز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان  سمنان هم در سال 1375 جهت تحقق بخشيدن به اهداف حوزه معاونت آموزشي وقت وزارت متبوع شكل گرفت و در حال حاضر بعنوان يكي از مدیریت های واحد هاي وابسته به حوزه معاونت آموزشي دانشگاه مشغول به فعاليت مي باشد .

رسالت مرکز مطالعه وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ارتقاء سطح  کمی و کيفي آموزش گروههای علوم پزشکی دانشگاه از طريق توانمند سازی اساتيد ومديران وکارشناسان آموزش، با استفاده از فن آوری مناسب و نوين، برنامه ريزي و نظارت دقيق آموزشی، برنامه ريزي درسي، نظارت و ارزشيابي، پژوهش در آموزش،آموزش مدرسين وارائه خدمات مناسب به اعضاي هيات علمي، دانشجويان و کارکنان حوزه آموزشي و گسترش مرزهاي دانش با استفاده از دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه توجه ويژه به تفاوتهاي فردي دانشجويان به منظور فراهم ساختن موجبات پرورش آنها با حفظ ارزش و کرامت انسانی،سطح دانش و کارائي آنها را بر اساس نياز هاي دانشگاه و جامعه افزایش دهد .

هدف كلي :

اهداف مركز مطالعات در راستاي ارتقاي استانداردها و كيفيت آموزش در جهت برنامه­ هاي استراتژيك دانشگاه با بهره گيري از روشهاي جديد مديريت در آموزش عالي، به منظور بالا بردن سطح دانش و كارائي مهارت­ هاي آموزشي در نيروي انساني هيأت علمي و فراگيرندگان  بر اساس نياز هاي جامعه است .  و اقتضاء اين هدف ايفاي هفت  نقش عمده  مركز به شرح زير است:

 • ارتقاي استانداردهاي آموزشي
 • ارتقاي پژوهش در آموزش
 • ارزشيابي ميزان اثر بخشي ياددهي- يادگيري با روش­هاي متفاوت
 • ارتقاي آگاهي دانشجويان از طريق دستيابي به دانش روز
 • ارتقاء دانش و نگرش و توانمندي اساتید  
 • توسعه آموزش الكترونيكي و از راه دور 
 • شكوفا سازي استعدادهاي درخشان در دانشگاه

مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی پزشکی  دانشگاه  در  راستای اهداف خود با بهره گيري از تجربيات موفق داخلي و بين المللي ، از طریق واحدها یا کمیته های برنامه ریزی آموزشی ، توانمندسازی اعضای هیات علمی،نظارت و ارزشيابي ، استعدادهاي درخشان ، پژوهش در آموزش، کمیته جشنواره شهيد مطهري و دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و مراکز آموزشي درماني تابعه(EDO) و ...  به عنوان بازوی معاونت آموزشی دانشگاه در جهت ارتقای آموزش علوم پزشکی گامهای موثری برداشته و فعالیت های مختلفی داشته است .

 

وظایف مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه: 

 1. توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه در حیطه آموزش علوم پزشکی منطبق بر استاندارهای موجود
 2. توانمند سازي اعضاي هيات علمي دانشگاه و ارتقائ كيفيت آموزش از طريق پژوهش در آموزش
 3. بهبود نظام پايش و ارزشيابي نظام آموزش در محور ارزشيابي اعضاي هيات علمي، برنامه هاي آموزشي، دانشجويي و واحد هاي آموزشي 
 4. توسعه استفاده از تكنولوژي هاي نوين در راستاي برنامه ريزي هاي آموزشي و پژوهش های آموزش پزشکی  
 5. برگزاری کارگاههای آموزشی بر اساس نیازسنجی
 6. توسعه کمی وکیفی رشته های جدید متناسب با نیازهای جامعه
 7. بازنگری برنامه های آموزشی کلیه رشته‌های موجود در دانشگاه
 8. سازماندهی و نظارت بر اجرای آزمونهای پیشرفت تحصیلی
 9. ارزشیابی مستمر اساتید ومدیران گروههای آموزشی
 10. ارزشیابی مستمر کارکنان  مرکز
 11. شناسايي دانشجویان ممتاز و استعدادهاي درخشان و فراهم ساختن امكان شركت آنها در جلسات و شوراهاي آموزشي ، پژوهشي و رفاهي و.....
 12. معرفی دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به بنیاد ملی نخبگان و وزارت متبوع جهت استفاده از تسهیلات
 13. برگزاری المپیاد های علمی دانشجویان
 14. تشکیل جلسات  دوره ای با دانشجویان
 15. تعیین اولویت های پژوهشی و حمایت های مربوطه  در سایت دانشگاه
 16. تقویت و تجهیز کتابخانه مرکز با هدف برطرف کردن نیاز اعضاء هیأت علمی علاقه مند به منابع معتبر و جدید در زمینه آموزش پزشکی
 17. حمایت از طرحهای پژوهش در آموزش و تشویق پژوهشگران به استفاده از نتایج بدست آمده در فرآیند آموزش
 18. جلب مشارکت از اعضای هیات علمی و استفاده از تواناییهای آنان در امر برگزاری دوره های آموزشی،کارگاهها و جلسات ماهانه مرکز
 19. دعوت از اساتید برجسته برای برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی
 20. اجرای نیاز سنجی آموزشی از مدیران آموزشی، اعضاء هیأت علمی ، کارکنان
 21. شناسایی و جلب مشارکت سازمانها و ارگانهای دولتی و غیردولتی که می توانند در جهت ارتقاء آموزش پزشکی با EDC  همکاری نمایند.
 22. نظارت بر فعالیتهای آموزشی Skill lab و ارزشیابی مستمر آن
 23. توسعه فناوري  نوین اطلاعات و ارتباطي
 24. نظارت بر دفاتر توسعه  دانشكده ها و بيمارستهانهاي آموزشي EDO))
 25. همکاری در شرکت اساتید و کارکنان در کنگره ها و همایش های آموزش پزشکی