رسالت مرکزآموزش مداوم جامعه پزشکی :

 • اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي در راستاي ارتقاء سلامت، از طريق آموزش مداوم به تمامي دانش آموختگان جامعه پزشكي، تدوين سياست هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور با هدف حمايت از مشمولين و تدوين استانداردهاي آموزش مداوم جامعه پزشكي و اعتباربخشي مراكز آموزش مداوم جهت ارتقاء كيفيت آموزش مداوم انجام وظيفه مي كند.
  و در این راستا اقدام به راه اندازی سامانه یکپارچه آموزش مداوم جامعه پزشکی نموده است. امكانات اين سامانه به شرح زير ميباشد:
 • اطلاع رساني مطلوب از رويدادهاي آموزش مداوم به مشولين قانون آموزش مداوم
 • جستجوي برنامه هاي آموزش مداوم توسط مشمولين و مراكز آموزش مداوم
  ثبت نام در برنامه هاي حضوري وغيرحضوري توسط مشمولين
 • كاهش زمان ثبت نام مشمولين در برنامه ها با توجه به ثبت اطلاعات اوليه مشمول در سامانه و عدم نياز به ورود اطلاعات تكراري
 • امكان اطلاع رساني به دبيران برنامه ها و مشمولين از طريق پيام كوتاه و پست الكترونيكي
 • مشاهده كارنامه آموزش مشمول با توجه به تجمع اطلاعات برنامه هاي مشمولين
 • مديريت لیست ثبت نامي مشمولين در برنامه ها
 • تكميل و ارسال مجوز برنامه هاي آموزش مداوم توسط مراكز آموزش مداوم از طريق سامانه و حذف روند طولاني ارسال مستندات كاغذي
 • كاهش زمان دسترسي ستاد به اطلاعات مجوزهاي صادره توسط مراكز آموزش مداوم و حذف سيستم كاغذي
 • شدن ثبت مجوز مراكز آموزشي Online تسهيل روال صدور مجوز با توجه به امكان ارسال و دريافت پيام براي مراكز آموزش مداوم وستاد

اهداف مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی :

 • افزایش کارآمدی نیروی انسانی و توانمندسازی مشمولان
 • کمک به رفع مشکلات ونیازهای اشتغال محور مشمولان
 • توسعه برنامه های آموزش مداوم جهت  کلیه مشمولان
 • تحت پوشش قراردادن کلیه مشمولان درون وبرون سازمانی دربرنامه های آموزش مداوم
 • بهبوداثربخشی آموزش ازطریق کوتاه کردن زمان اجرای دوره های آموزشی و شتاب بخشیدن به روند توانمندسازی نیروی انسانی کارآمد وکاهش هزینه آموزش
 • بهینه سازی اجرای برنامه نیازسنجی
 • اولویت بندی اجرای برنامه های مرکزبراساس نیازسنجی انجام شده
 • توسعه اطلاع رسانی به مشمولین
 • ارتقاءکیفیت خدمات سمعی وبصری
 • ارتقاء خدمات رفاهی به مشمولین شرکت کننده دربرنامه
 • ارتقاء بکارگیری سخنرانان ترجیحاً بارتیه علمی استادیاربه بالا
 • دراختیارقراردادن مطالب  ارائه شده توسط سخنرانان بصورت CD  به مشمولان وگروه هدف
 • جذب کارشناسان جهت برنامه های حضوری به تفکیک پزشکان وپیراپزشکان
 • جذب کارشناس مربوط به نیازسنجی برنامه های آموزشی
 • جذب کارشناس مربوط به برنامه های غیرحضوری

 

لیست برنامه های اجرا شده درسال  4 ماهه اول سال 1396 درمرکزآموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  استان سمنان 

لیست برنامه های اجرا شده درسال 1395 درمرکزآموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  استان سمنان