رهپویان دانشگاه

 

دانشجویان گرامی نرم افزار رهپویان دانشگاه که در بدو ورود به دانشگاه به شما عزیزان اهداء شده است،  به منظور آشنایی شما با واحدهای مختلف و   قوانین و مقرارت آموزشی تهیه شده است.

جهت کسب اطلاعات مختلف در نرم افزار مذکورمیتوانید روی قایل مورد نظر کلیک کنید : 

 

1. معرفی استان
2. ریاست دانشگاه
3. معاونت آموزشی دانشگاه
4. نهاد رهبری
5. معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه
6. معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
7. مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
8. مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
9. مرکز آموزش مداوم دانشگاه
10. مدیریت دانشجوئی
11. دانشکده پزشکی
12. دانشکده دنداپزشکی
13. دانشکده پرستاری و مامایی
14. دانشکده توانبخشی
15. دانشکده بهداشت ( مستفر در دامغان )
16. دانشکده پیراپزشکی ( مستفر در سرخه )
17. دانشکده تغذیه ( مستقر در آرادان گرمسار)
18. اداره مشاوره
19. امور فرهنگی
20. قوانین مربوط به حضور دانشجویان در محیط دانشگاه
21. شورای انضباطی
22. آیین نامه استاد مشاور
23. آیین نامه دوره دکترای حرفه ای 
24. آیین نامه آموزشی کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
25. آیین نامه دانشجویان شاهد و ایثار گر
26. آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه
27. آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان
28. آیین نامه تسهیلات آموزشی ، پژوهشی و رفاهی ویژه دانشجویان ممتاز و استعداد های درخشان دانشگاه
29. آیین نامه ورود بدون آزمون و با آزمون به مقاطع بالاتر دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر
30. آیین نامه احراز استعداد های برتر و نخبگی
31. آیین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیاد های علمی و جشنواره های دانش آموزی
32. آیین نامه پذیرش دانشجویان خارجی
33. دستور العمل تویض صدور مجوز خروج از کشور
34. آیین نامه فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها
35. جدول نقص عضو غیر موثر در فعالیت های مطلوب حرفه ای رشته های تحصیلی
36. دانش آموختگان

 

 

تهیه و تنظیم : 


1-  لیلا حسین پور ، معاون مدیر آموزشی –مرضیه فرزانه کارشناس دانش آموختگان 

2 - همکاران مدیریت آموزشی :  صدیقه طنانی ،فاطمه همتی ، ژانت پیوندی ، اکرم کامران پور ، فهمیه همتی

3- همکاران مدیریت تحصیلات تکمیلی : رویا رحیمی 

4- مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی : لیدا فتاحی زاده

5- مرکز آموزش مداوم : نجمه حقیقت

6- همکاران معاونت دانشجویی فرهنگی :مجتبی تجلی – کهزاد جوادی فر – اعظم نقاشیان – سعید گلچین – مجتبی سلطانی – حمید شجاعیان – صدیقه فرسایی

7- معاونت تحقیقات و فناوری : عبدالوهاب مشتاقیان 

8- ماشین نویسی : الهام شهرو

 زیر نظر :  دکتر رزیتا هدایتی  (  مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه )