رهپویان دانشگاه:

قابل توجه دانشجویان مقاطع تحصیلی ( دکترای حرفه ای ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ، کاردانی )

دانشجویان گرامی نرم افزار رهپویان دانشگاه که در بدو ورود به دانشگاه به شما عزیزان اهداء شده است،  به منظور آشنایی شما با واحدهای مختلف و   قوانین و مقرارت آموزشی تهیه شده است.

 توجه : جهت کسب اطلاعات  جدید از آیین نامه ها و مقررات آموزشی مختلف میتوانید روی قایل مورد نظر کلیک کنید : 

 

 1. معرفی استان
 2. معرفی دانشگاه 
 3. پیام ریاست دانشگاه
 4. معاونت آموزشی دانشگاه
 5. نهاد رهبری
 6. معاونت دانشجویی و فرهنگی 
 7. معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
 8. مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 9. مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
 10. مرکز آموزش مداوم دانشگاه
 11. مدیریت دانشجوئی
 12. اداره مشاوره
 13. امور فرهنگی
 14. شورای انضباطی

 

دانشکده ها : 

 1. دانشکده پزشکی
 2. دانشکده دنداپزشکی
 3. دانشکده پرستاری و مامایی
 4. دانشکده توانبخشی
 5. دانشکده بهداشت ( مستفر در دامغان )
 6. دانشکده پیراپزشکی ( مستفر در سرخه )
 7. دانشکده تغذیه ( مستقر در آرادان گرمسار)
 8. دانشکده دارو سازی 

قوانین و آیین نامه :

 1. قوانین مربوط به حضور دانشجویان در محیط دانشگاه
 2. آیین نامه استاد مشاور
 3. آیین نامه دوره دکترای حرفه ای 
 4. آیین نامه آموزشی کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
 5. آیین نامه دانشجویان شاهد و ایثار گر
 6. آیین نامه پذیرش دانشجویان خارجی
 7. دستور العمل تفویض صدور مجوز خروج از کشور
 8. آیین نامه فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها
 9. جدول نقص عضو غیر موثر در فعالیت های مطلوب حرفه ای رشته های تحصیلی
 10. آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه

آیین نامه ها و دستورالعمل های  استعدادهای درخشان

 35.راهنمای دانش آموختگان 

 

تهیه و تنظیم : 

 

1-  معاونت آموزشی دانشگاه : 

 -  خانم لیلا حسین پور (رئیس اداره آموزش) –  خانم سپیده ملک محمدی( کارشناس امور آموزشی)

 -  زیر نظر :  آقای دکتر بهراد پورمحمدی  ( مدیر امور آموزشی دانشگاه) 

-   مدیریت آموزشی :خانم ها : فهیمه همتی ، اکرم کامران پور ، مهسا ذوالفقاریان ، الهام شهرو ( کارشناسان حوزه آموزش ) 

-  مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی - مرکز رشد استعداد درخشان دانشگاه  :خانم لیدا فتاحی زاده ( مسئول استعداد درخشان دانشگاه )

-  مرکز آموزش مداوم :خانم نجمه حقیقت ( رئیس اداره آموزش مداوم پزشکی ) 

2- معاونت دانشجویی فرهنگی :آقای مجتبی تجلی   آقای کهزاد جوادی فر – خانم  اعظم نقاشیان   آقای دکتر مجتبی سلطانی  آقای حمید شجاعیان  خانم صدیقه فرسایی

3- معاونت تحقیقات و فناوری :آقای  عبدالوهاب مشتاقیان