شرایط شرکت کنندگان:

 کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکترای حرفه­ای دانشگاه­ها/دانشکده­های علوم پزشکی سراسر کشور شاغل به تحصیل و یا دانش ‏آموختگانی که تا تاریخ برگزاری اولین آزمون از مجموعه آزمون‏های کشوری المپیاد در هر دوره کمتر از شش ماه از فارغ‏ التحصیلی آنها گذشته باشد، می‏توانند بدون در نظر گرفتن معدل کل و سال تحصیل در المپیاد شرکت کنند.

تبصره 1: مسؤولیت انتخاب و معرفی دانشجویان شرکت کننده در هر حیطه بر عهده دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی معرفی کننده می­باشد و در صورت مغایرت با مقررات المپیاد، کمیته فنی موضوع را بررسی و تصمیم گیری می­نماید و حکم این کمیته پس از کسب مدال و رتبه نیز قابل اجرا می­باشد.

تبصره 2: هر فردی که رتبه یک را در مرحله انفرادی در هر حیطه بگیرد، نمی­تواند مجددا در همان حیطه شرکت نماید.

تبصره 3: شرکت در یک حیطه و کسب رتبه در آن منعی برای شرکت در سایر حیطه­ها در دوره­ های بعدی المپیاد نیست.

تبصره 4: شرکت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای پی اچ دی در حیطه ششم (کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم) براساس نامه شماره 4967/500/د مورخ 17/11/96 معاون محترم آموزشی وزارت متبوع بلامانع می باشد

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید  : https://medolympiad.behdasht.gov.ir