جهت دریافت اطلاعات دوره های مصوب مهارتی و حرفه ای کلیک نمایید :

لیست اطلاعات خلاصه شده دوره های مصوب مهارتی و حرفه ای

  

 توجه : جهت دستیابی به کوریکولوم هر دوره می توانید با ورود به سایت مرکز ملی مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران (   https://nacehvet.behdasht.gov.ir )  شوید و از قسمت خدمات ، فهرست دوره ها ی مصوب را ملاحظه فرمایید .