مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان جدید الورود:

·       اصل مدرک گواهینامه دوره چهارساله دیپلم نظام قدیم و تصویر آن

·       اصل مدرک یا گواهی تحصیلی متوسطه سال ما قبل دیپلم و دو سال ما قبل دیپلم و تصویر آن

·       اصل مدرک و یا گواهی نامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهی موقت آن دو سری از تصویر آن

·       کارنامه و ریز نمرات دوره پیش دانشگاهی

·       کارنامه و ریز نمرات دوره متوسطه و دو سال ما قبل دیپلم

·       اصل مدرک و یا گواهی دیپلم متوسطه نظام جدید آموزش متوسطه و تصویر آن

·       اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی برای پذیرفته شدگانی که دارای مدرک کاردانی می باشند.

·       اصل گواهینامه انجام طرح خدمات قانونی مقرر برای پذیرفته شدگان دارای مدرک کاردانی

·       اصل شناسنامه و چهاربرگ فتوکپی از تمام صفحات –اصل کارت ملی و فتوکپی آن

·       12 قطعه عکس 4*3 تهیه شده در سال جاری

·       مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص نماید-  پایان خدمت - آماده به خدمت -  معافیت از خدمت -  ترخیص از خدمت

·       اصل حکم مرخصی سالانه یا موافقت رسمی بدون قید و شرط برای کارمندان دولت

 

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان کارشناسی ناپیوسته  رشته های مختلف:

·       اصل شناسنامه و یک برگ فتوکپی از تمام صفحات آن-  اصل کارت ملی و فتوکپی آن

·       شش قطعه عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده در سال جاری

·       مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص نماید( پایان، معافیت،ترخیص یا آماده به خدمت)

·       حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت

·       اصل مدرک کاردانی یا گواهی لازم مبنی بر اینکه برحسب ضوابط دوره کاردانی را گذرانده است.

·       اصل حکم استخدام مشمول سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یک نسخه از کپی آن برای کارمندان رسمی-پیمانی( برای پذیرفته شدگان دوره شبانه)

·       ارائه گواهی پایان خدمت لایحه طرح تامین نیروی انسانی و یا گواهی معافیت از خدمت لایحه طرح تامین نیروی انسانی

·       ارائه مدرک و یا گواهی لازم مبنی بر سابقه اقامت در استان ذیربطبرای پذیرفته شدگان دوره شبانه که از امتیازات بومی استفاده نموده اند.