وجود مدارک زیر در پرونده جهت انجام امور فراغت از تحصیل ضروری است:

 

·        اصل مدرك پیش‌دانشگاهی

·        تأییدیه پیش‌دانشگاهی

·        کارت شركت در امتحان کنکور

·        کارنامه تغییر رشته و انتقال

·        لیست پذیرش

·        برگه‌های تسویه‌حساب با قسمت‌های مختلف دانشگاه

·        تأییدیه تحصیلی مقاطع قبلی جهت دانش‌آموختگان مقاطع ناپیوسته.

·        تسویه‌حساب از صندوق رفاه دانشجویان گروه پزشکی یا فرم اعلام وضعیت بدهی صادره از مدیریت امور دانشجویی جهت دانش‌آموختگان مقاطع ناپیوسته.

 

ضوابط صدور گواهی موقت

دانش‌آموخته گرامی جهت دریافت گواهی موقت تحصیلی توجه شما را به نکات زیر جلب می‌نماییم:

مدارک لازم:

1- ارائه گواهی معافیت یا پایان طرح نیروی انسانی

2- ارائه برگه تسویه‌حساب با صندوق رفاه يا نامه وضعيت بدهي از صندوق رفاه.

3- کارت پایان خدمت وظیفه (جهت آقایان)

4- پرداخت مبلغ(10000 ریال) جهت الصاق تمبر به شماره ‌حساب 540100004001000901001082IR به‌حساب خزانه‌داری کل کشور.

6-يك قطعه عكس

تذکر: زمان صدور گواهی موقت بعد از روشن شدن وضعیت طرح (پایان یا معافیت) تا زمان دریافت دانشنامه است.

دانش‌آموخته گرامی گواهی موقت با ارائه مدارک فوق‌الذکر و با درخواست شخصی شما صادر می‌گردد و گواهی مذکور از زمان صدور به مدت 5 سال دارای اعتبار بوده و فقط برای یک‌بار و به مدت دو سال نیز قابل تمدید است. بدیهی است اصل گواهینامه موقت به هنگام دریافت دانشنامه مسترد می‌گردد.

 

دانش‌آموخته عزيز

1-   درصورتی‌که شما داراي سند محضري به وزارت متبوع و يا سازمان ديگري باشيد صدور گواهينامه موقت بعد از انجام تعهدات و ابطال سند بلامانع است.

2-   درصورتی‌که شما دو يا چند مقطع خود را در يك دانشگاه به اتمام رسانده‌اید در صورت روشن شدن وضعيت بدهي (تقسيط يا تسویه‌حساب) در مقطع جديد می‌توانید در هر دو مقطع گواهينامه دريافت نمایید.

3-  چنانچه كادر رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بوده و يا داراي تعهدات خاص (بورسيه نيروهاي مسلح متعهدين خدمت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و ساير وزارتخانه‌ها ارگان‌ها سهميه مناطق محروم) باشيد نمی‌توانید گواهي موقت تحصيلي دريافت نمایید.

4-  صدور گواهينامه موقت جهت اتباع غير ايراني خلاف مقررات است.

5-  گواهينامه موقت غیرقابل ترجمه است.

 

گواهينامه موقت تحصيلي المثني:

درصورتی‌که گواهينامه موقت مفقود گرديد جهت دريافت گواهي موقت المثني می‌بایست مراحل مشروحه زیر را طي نمایید:

  1. تهيه يك برگ استشهاد محلي كه به امضاء حداقل سه نفر رسيده باشد.

  2. تأییدیه امضاء به‌وسیله دفاتر اسناد رسمي و ارائه آن به اداره امور آموزشي دانشگاه مربوطه

  3. سپردن تعهد به امور آموزش دانشگاه