لیست مدیر گروههای آموزشی مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه

رشته

مقطع

نام مدیر گروه

CV (رزومه اساتید)

گروه های آموزشی مقطع دکتری تخصصی (PhD)

پرستاری (PhD)

دکتری تخصصی (PhD)

دکترحسن بابامحمدی

cv

علوم سلولی اربردی (PhD)

دکتری تخصصی (PhD)

دکتر اکرم علیزاده

cv

فیزیولوژی (PhD)

دکتری تخصصی (PhD)

دکتر زاهدی خراسانی 

cv

زیست فناوری پزشکی  (PhD)

دکتری تخصصی (PhD)

دکترحمید معدن چی

cv

مهندسی بافت (PhD)

دکتری تخصصی (PhD)

دکتر اکرم علیزاده

cv

 

 

 

 

گروه های آموزشی مقطع دکتری تخصصی بالینی

دستیاری جراحی عمومی

تخصصی بالینی

دکترستاره سلطانی

cv

کودکان

تخصصی بالینی

دکترسید محمد حسینی

cv

بیماریهای داخلی

تخصصی بالینی

دکترفرهاد ملک

cv

بیهوشی

تخصصی بالینی

دکتربابک حسین زاده

cv

دستیاری زنان و زایمان

تخصصی بالینی

دکترالهام صفاریه

cv

طب اورژانس

تخصصی بالینی

دکتر مهدی یار اجمدی 

cv

گروه های آموزشی مقطع دکتری تخصصی پژوهشی

ایمنی شناسی پزشکی

دکتری تخصصی پژوهشی

دکتر رسول بهادر

cv

فیزیولوژی

دکتری تخصصی پژوهشی

دکتر علی قنبری 

cv

سرطان 

دکتری تخصصی پژوهشی 

دکتر بهمن یوسفی 

cv

گروه های آموزشی مقطع کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

دکترمصطفی کریمائی

cv

گفتاردرمانی

کارشناسی ارشد

دکترمژگان اسدی 

cv

فیزیوتراپی ورزشی

کارشناسی ارشد

دکتر عاطفه امینیان فر 

cv

فیزیوتراپی

کارشناسی ارشد

دکتر عاطفه امینیان فر 

cv

پرستاری مراقبت های ویژه

کارشناسی ارشد

دکترمحسن سلیمانی

cv

پرستاری اورژانس

کارشناسی ارشد

دکتر نصیر  امانت 

cv

پرستاری کودکان

کارشناسی ارشد

دکترعلی فخر موحدی

cv

بیوشیمی بالینی

کارشناسی ارشد

دکترعباس پاکدل 

cv

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

دکترزاهدی خراسانی 

cv

ایمونولوژی

کارشناسی ارشد

دکتررسول بهارلو

cv

علوم تشریحی

کارشناسی ارشد

دکتر بهپور یوسفی

cv

فیزیک پزشکی

کارشناسی ارشد

دکتر هادی طالشی 

cv