واحد پذیرش و ثبت نام:

 

 

 مسئول  پذیرش  و ثبت نام  :  سرکار خانم فاطمه همتی

 

 

مسئول بایگانی : آقای میثم بوند 

 

 

 

 

 

تلفن تماس : 02333441021- 02333441022

داخلی : 2166 

آدرس : ستاد مرکزی دانشگاه - طبقه سوم - واحد پذیرش و ثبت نام 

 

اهم وظايف:

  • تنظيم و تكميل پرونده آموزشي دانشجويي
  • بررسي وضعيت تعهد دانشجويان
  • تهيه و صدور كارت تحصيلي براي دانشجويان جديد
  • تهيه دستورالعملهاي لازم در زمينه پذيرش دانشجويان جديد الورود
  • رسيدگي به امور پذيرش دانشجويان جديد الورود
  • بررسي و اقدام به تقاضاي دانشجويان متقاضي انتقال ، تغيير رشته، جابجايي ، ميهماني
  • بررسي و پيگيري لازم به منظور تكميل كمبود مدارك مورد نياز در پرونده
  • اعلام اسامي دانشجويان مجاز به تحصيل در دانشكده هاي تابعه