مدیر و پرسنل مرکز 

 

دکتر امیر مولایی
(مدیر مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه)
 
دکتر فرید غریبی 
(عضو هیات علمی مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه)
 
نجمه حقیقت
( رییس اداره آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه)
 
آرزو عبداله زاده
(کارشناس مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه)

  

آدرس:سمنان، بلوار بسیج – خیابان امین جنب درمانگاه فرهنگ ستاد قدیم دانشگاه ( درب وردی پرسنل بیمارستان کوثر ) 

  ساختمان معاونت اجتماعی دانشگاه  - طبقه دوم - مرکز آموزش مداوم دانشگاه 

 

ساعت فعالیت:  روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8 الی15/30