مدير و پرسنل مركز 

مدیر مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه آقای دکتر امیر مولایی  

رییس  اداره آموزش مداوم :خانم نجمه حقیقت  

كارشناسان  مركز آموزش مداوم  :آقای مجید توسلی پور    خانم ...

  

آدرس:سمنان، بلوار بسيج – خیابان امین جنب درمانگاه فرهنگ ستاد قدیم دانشگاه

( درب وردی پرسنل بیمارستان کوثر ) 

  ساختمان معاونت اجتماعی دانشگاه  - طبقه دوم - مرکز آموزش مداوم دانشگاه 

 

ساعت فعالیت:  روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8 الی15/30

 

  •