نکات قابل توجه برای شرکت کنندگان در آزمون الکترونیک :

 1. در ساعت مقرر در محل مرکز آزمون الکترونیک حضور به هم رسانید 
 2. آزمون در نرم‌افزار مخصوصی که به همین منظور طراحی شده بارگذاری شده است و در ساعت مقرر از کامپیوترهای مرکز قابل‌دسترسی است
 3. نام کاربری و رمز ورود به نرم‌افزار مذکور صبح روز آزمون در اختیار شما قرار داده خواهد شد
 4. زمان آزمون به‌صورت خودکار و طبق زمان از پیش تعیین‌شده توسط استاد بلافاصله پس از ورود به نرم‌افزار محاسبه خواهد شد
 5. چنانچه زمان آزمون به پایان برسدنرم‌افزارخودبه‌خود به پایان رسیده و امکان در نظر گرفتن وقت اضافی وجود نخواهد داشت در این خصوص دقت کافی داشته باشید و فقط چنانچه زودتر از اتمام آزمون قصد ترک آزمون را دارید از این کلید استفاده کنید
 6. قبل از شروع آزمون وجودیاعدم وجود نمره منفی  را ازمسئولین آزمون جویاشوید
 7. بسته به حجم سؤالات در هر صفحه یک یا دو سؤال چهارگزینه‌ای همراه با گزینه‌های مربوط به آن نمایش داده می‌شود که از طریق دکمه رادیویی کنار گزینه‌ها قابل انتخاب است و امکان جابجایی گزینه نیز وجود دارد
 8. امکان مراجعه به صفحات قبل وبعدوبررسی سؤالات وجود دارد
 9. ترتیب سؤالات و حتی گزینه‌هابه‌صورت خودکار توسط نرم‌افزاردرهم‌ریخته خواهد شد لذا ترتیب سؤالات کامپیوترهای مجاور مشابه نخواهد بود
 10. در هر مرحله از آزمون با فشردن دکمه مشاهده پاسخنامه امکان مشاهده برگه پاسخنامه را خواهید داشت و می‌توانیدسؤالات پاسخ‌داده‌شده و نشده خود را مشاهده کنید
 11. چنانچه درمورد یکیا چندسؤال نیازبه تأمل و تفکر بیشتردارید،امکان انتخاب آن سؤال برای مراجعه بعدی وجوددارد.دراین حالت سؤال مربوطه در پاسخ‌نامه نارنجی‌رنگ خواهد شد
 12. درحال حاضرظرفیت مرکزآزمون الکترونیک چهل‌وچهار نفر است چنانچه شرکت‌کنندگان بیش از این تعداد باشند به دو گروه تقسیم خواهند شد و یک گروه در قرنطینه به سر خواهد برد
 13. چنانچه به هردلیل ورودشمابه سامانه با تأخیر صورت پذیرد زمان شما ذخیره شده و از زمان ورود به برنامه محاسبه خواهدشد
 14. حتماً روز قبل از شروع آزمون از مسئول آموزش در خصوص قرارگیری نام خود در فهرست آزمون دهندگان اطمینان حاصل کنید به‌ویژه اگر از گروه‌های قبلی آزمون دهنده هستید( لیست نفرات آزمون دهنده از یک روز قبل در سایت مرکز آزمون بارگذاری می‌شود)
 15. دربرخی آزمون‌ها مانند آسکیOSCEنیاز به تایپ جواب در کامپیوتر و در محل تعیین‌شده می‌باشد.
 16. امکان برگشت به سوال قبلی طبق نظر استاد در برخی آزمون ها فراهم می باشد

 

راهنمای استفاده از سامانه آزمون الکترونیک