مسئول کمیته EDC دانشجویی دانشگاه : جناب آقای دکتر سلاطی

 

 

 

 

از آنجایی که  مهمترین وظیفه  مراکز دانشگاهی  در عصر کنونی فعالیت های پژوهشی هدفمند و تبیین و بسط آموزش های تازه است . تعامل پویا میان هیات علمی و دانشجویان زمانی می تواند موثر و بالنده باشد که بر اساس  اسلوب های درست آموزشی  پیش رود .  این روش ها نیز همطراز  سایر شئونات  علمی روز به روز جزئی نگرتر و کارآمدتر  و آینده نگرتر می شوند .  ما زمانی می توانیم به پیشرفت امیدوار باشیم که این روش های نوینی را در آموزش علوم پزشکی بهتر بشناسیم و به کار بندیم .

در این راستا به منظور زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت وطرح ها وایده ها ی نوآورانه آموزشی دانشجویان ،بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیتهای دانشجویی در حیطه آموزش علوم پزشکی و آشنایی بیشتر و بهتر دانشجویان علاقمند کمیته EDC  دانشجویی دانشکده های تابعه  از سال 86 تشکل تا زمینه بستر سازی جهت تعامل بیش از پیش دانشجویان و اعضای هیات علمی جهت ارتقاء آموزش پزشکی فراهم شود . 

/

دبیر کمیته : جناب آقای محمد یوسفی

نایب دبیر کمیته : جناب آقای مهیار مهدی زاده

مسئول گروه پژوهش در آموزش : جناب آقای مرتضی قاسمی

مسئول گروه ریفرم آموزشی : جناب آقای محمد مهدی جعفری

مسئول گروه آموزش و توانمندسازی : جناب آقای پیمان مظاهری

 

مسئول گروه مشاوره و منتورینگ : سرکار خانم فاطمه کامیار

 

مسئول گروه اطلاع رسانی و نشریه : جناب آقای محمدرضا اصغری

 

 

مسئولین دانشکده های تابعه :

    مسئول دانشکده پزشکی : جناب اقای علی بابایی زاد

   مسئول دانشکده پرستاری و مامایی : جناب آقای هادی یاوری

مسئول دانشکده دندانپزشکی: جناب آقای احمد رحیمی

    مسئول دانشکده تغذیه و صنایع غذایی: سرکار خانم فاطمه مختاری اصفهانی

    مسئول دانشکده بهداشت: جناب آقای سید علی شجاعی

   مسئول دانشکده توانبخشی: سرکار خانم فاطمه قادری

    مسئول دانشکده پیراپزشکی : سرکار خانم مهدیه غلامی