EDO دانشکده پزشکی 

 

دکتر  رامین پازوکی

استادیار گروه انگل و قارچ شناسی

آدرس ایمیل : ramin.pazoki@gmail.com

       شماره تماس:  2-33654170-023 شماره داخلی :461 آدرس : کیلومتر 5 جاده دامغان - مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان - دانشکده پزشکی 

 

 

 دفتر توسعه آموزش  Educational Development Office )  EDO)

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با هدف ارتقای کیفیت آموزش پزشکی در رده های مختلف تحصیلی از سال 1383 شروع به فعالیت نمود.

رسالت

 ارتقای سطح آموزش و یادگیری در دوره های آموزشی دانشکده پزشکی با هدف تربیت نیروی انسانی توان مند برای ارایه بهترین کیفیت خدمات سلامت به آحاد جامعه

حیطه عملکرد

·          برنامه ریزی آموزشی (curriculum development)

·         ارزشیابی آموزشی (evaluation)

·         پژوهش در آموزش (research in education)

·         توان مندسازی نیروی انسانی (faculty development)

 

·         آدرس: سمنان- کیلومتر 5 جاده دامغان –مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان –دانشکده پزشکی – واحد EDO

·         صندوق پستی:‌  3513138111

·         شماره تماس:         2-33654170-023     داخلی:209    edopezeshki@gmail.com

 

جهت دسترسی به فعالیت ها و دریافت آیین نامه ها و ...  کلیک نمایید

آ

 

آ