EDO دانشکده پزشکی 

 

دکتر  رامین پازوکی

استادیار گروه انگل و قارچ شناسی

آدرس ایمیل : ramin.pazoki@gmail.com

       شماره تماس:  2-33654170-023 شماره داخلی :461 آدرس : کیلومتر 5 جاده دامغان - مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان - دانشکده پزشکی 

 

 

 دفتر توسعه آموزش  Educational Development Office )  EDO)

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با هدف ارتقای کیفیت آموزش پزشکی در رده های مختلف تحصیلی از سال 1383 شروع به فعالیت نمود.

رسالت

 ارتقای سطح آموزش و یادگیری در دوره های آموزشی دانشکده پزشکی با هدف تربیت نیروی انسانی توان مند برای ارایه بهترین کیفیت خدمات سلامت به آحاد جامعه

حیطه عملکرد

·          برنامه ریزی آموزشی (curriculum development)

·         ارزشیابی آموزشی (evaluation)

·         پژوهش در آموزش (research in education)

·         توان مندسازی نیروی انسانی (faculty development)

تماس با ما

·         آدرس: سمنان- کیلومتر 5 جاده دامغان –مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان –دانشکده پزشکی – واحد EDO

·         صندوق پستی:‌  3513138111

·         شماره تماس:         2-33654170-023     داخلی:209    edopezeshki@gmail.com

آ

 

آ

 1. فرم )Course  plan
 2. آیین نامه آزمون مهارتهای بالینی پایان دوره پزشکی عمومی
 3. آئین نامه استاد مشاور
 4. فرم خودارزیابی اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی
 5. آئین نامه اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی
 6. فرم خودارزیابی اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی
 7. شیوه نامه انتخاب پژوهشگران ومقاله برتر
 8. آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاترآذر 95
 9. آئین نامه استعداد درخشان
 10. آئین_نامه_ارتقا_مرتبه_اعضای_هیات_علمی95_
 11. آئین_نامه_ارزشیابی_کیفیت_عملکرد_آموزشی_اعضای_هیات_علمی_طبق_پیوست_4_و_5[1]
 12. شیوه نامه پرداخت محرومیت از مطب
 13. راهنمای_ارزشیابی_درونی[1]
 14. روش_های_نوین_ارزشیابی_دانشجویان1[1]
 15. روش_های_نوین_ارزشیابی_دانشجویان_2[1]
 16. آیین_نامه_ارزیابی_فعالیت_های_نوآوری_(دانش_پژوهی)_در_آموزش_علوم_پزشکی
 17. آئین_نامه_المپیاد
 18. جداول_و_فرم_ارتقا_مرتبه آئین نامه 95
 19. راهنمای_تدوین_طرح_درس
 20. فرم_شماره_1_ارتقا_سالیانه_اساتید
 21. فرم_شماره_2_ارتقا_سالیانه_اساتید
 22. فرم_طرح_درس
 23. روشهای نوین ارزشیابی
 24. دانلود فرم شرکت دانشجویان در همایش ها
 25. آیین نامه انتخاب استاد نمونه
 26. جدول امتیازات انتخاب استاد نمونه