اساتید گرامی، خواهشمنداست در تکمیل فرم ثبت نام، دقت لازم را مبذول فرمایید. در صورت وجود ابهام در مراحل تکمیل فرم، با شماره تلفن 02333441021و 02333441022 داخلی 2169، واحدEDC معاونت آموزشی دانشگاه، تماس حاصل فرمایید.