1. آیین نامه شرح وظایف EDC - EDO

طرح های توسعه ای و دانش پژوهی :

 1. دستور العمل معادل سازی و محاسبه امتیازات دانش پژوهی آموزشی در ماده 1 آیین نامه ارتقاء
 2. شیوه نامه دانش پژوهی 
 3. شیوه نامه  ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی 
 4.  فرم داوری فرآیند های سامانه 
 5. فرم پروپوزال 
 6. شیوه نامه  ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی 

دفتر استعداد درخشان دانشگاه :

 1. آئین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی
 2. ئین نامه شورای هدایت استعداد های درخشان
 3. آئین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی و جشنوراه های دانش آموزی
 4. آئین نامه تسهیلات آموزشی ، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان 
 5. آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
 6. جدول تخصیص امتیاز به واجدین شرایط بند ب -5 ماده 2 آیین نام تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان کارشنا سی به کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی
 7. اصلاحیه بند 8-2 ماده 2 آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان به مقاطع بالاتر ویژه آزمون کارشناسی ارشد (رشته هم نام و غیر هم نام)95/09/07
 8. دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر 
 9. دستورالعمل تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
 10. سوالات رایج درباره آیین نامه ها و تسهیلات استعدادهای درخشان
 11. آیین نامه برنامه  پزشک پژوهشگر 
 12. آیین نامه معافیت خدمات پزشکان  رتبه های اول تا سوم آزمون ورودی مقطع ph.D  
 13. آیین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی و جشنواره های دانش آموزی در رشته های علوم پزشکی 
 14. دستور العمل اجرایی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان ، نخبگان و استعدادهای برتر در دوره های تخصصی ( دستور العمل 40 امتیازی ) 
 15. آیین نامه حمایت از اختراعات دانشگاه 
 16. لغو شرط داشتن دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی برای رشته های مجموعه پرستاری
 17. آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی

جشنواره آموزشی شهید مطهری :

برای  دریافت آیین نامه جشنواره آموزشی شهید مطهری   کلیک  نمایید 

برای دریافت شیوه نامه مدیریت و اجرای فرایند داوری کلیک نمایید  کنید.

برای دریافت فرم ارسال خلاصه فرآیند  اینجا را کلیک نمایید 

 

کمیته دانشجویی توسعه آموزش :

اساسنامه

مرکز مهارتهای بالینی :

 1. مقررات آموزشی و اجرایی مرکز مهارتهای بالینی  
 2. آشنایی با بیمارستان و واحدهای مربوطه 
 3. فرمهای مرکز مهارتهای بالینی :

فرم درخواست برگزاری کارگاه 

فرم درخواست برگزاری کلاس 

فرم درخواست تمرین خود آموز 

فرم درخواست برگزاری کلاس عملی اساتید بالینی