جهت دریافت کتابچه توجیهی قوانین بدو استخدام  اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان کلیک نمایید 

 

آیین نامه ها و بخشنامه ها : 

 1. 1- احتساب مرخصي ذخيره شده اعضاي محترم هيئت علمي از زمان استخدام
 2. 2- آيين نامه اداري استخدامی
 3. 3- آيين نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي
 4. 4- برقراري پايه هاي ايثارگري
 5. 5-  انجام تعهدات قانوني فارغ التحصيلان رشته هاي تخصصي و دندانپزشكي
 6. 6- دستورالعمل ترفيع سالانه
 7. 7- فرم ارتقاء ساليانه اعضاي محترم هيئت علمي
 8. 8- معافيت پرداخت حق بيمه خدمات درماني افراد تحت تكفل جانباز
 9. 9- تسهیلات نقل و انتقالات فرزندان اعضای هیات علمی
 10. 10- فرم اصلاحي تعهدات دستياران دندانپزشكي
 11. 11- آيين نامه بورس تحصيلي خارج از كشور
 12. 12- جدول امتیازات ارتقای اعضای هیئت علمی  >>>   برای دریافت  جداول کلیک نمایید 
 13. 13- آيين نامه فرصت مطالعاتی
 14. 14- آيين نامه تبديل وضعيت اعضاي هيئت علمي
 15. 15- آئين نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و استعدادهاي برتر در دستگاههاي اجرايي 
 16. 16- اصلاحيه شيوه نامه اجرايي آئين نامه ارتقاء اعضاي هيئت علمي دانشگاه
 17. 17- موافقت نامه شوراي پول و اعتبار در افزايش تسهيلات ساخت و خريد مسكن
 18. 18-  شيوه نامه تمام وقت جغرافيايي اعضاي هيات علمي
 19. 19- دستور العمل ترفیع سالانه و تعیین رکود علمی 

 

داوطلبان گرامی جهت دریافت فرم شماره یک جذب کلیک نمایید :

فرم شماره (1) پرسشنامه مخصوص داوطلبان(  استخدام ، بورس ، خدمات قانونی ) هیات علمی 

فرمت woord فرم شماره یک پرسشنامه