جهت دریافت کتابچه توجیهی قوانین بدو استخدام  اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان کلیک نمایید 

 

آیین نامه ها و بخشنامه ها : 

 

 1.  آیین نامه اداری استخدامی
 2. برقراری پایه های ایثارگری
 3.  انجام تعهدات قانونی فارغ التحصیلان رشته های تخصصی و دندانپزشکی
 4. فرم اصلاحی تعهدات دستیاران دندانپزشکی
 5. جدول امتیازات ارتقای اعضای هیئت علمی>>>   برای دریافت  جداول  کلیک نمایید 
 6. آیین نامه فرصت مطالعاتی
 7. آیین نامه تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی
 8. آئین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعدادهای برتر در دستگاههای اجرایی 
 9. اصلاحیه شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه 
 10. آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی 
 11. دستور العمل ترفیع سالانه و تعیین رکود علمی
 12. شیوه نامه جرایی همکاری آموزشی اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی در مراکز خارج از دانشگاه
 13. شیوه نامه معادل سازی فعالیت های اعضای هیات علمی پژوهشی
 14. شیوه نامه حق التدریس
 15. شیوه‌نامه محرومیت از مطب بازنگری سوم(اصلاحیه)
 16. دستور العمل اجرایی مصوبه جلسه 735 مورخ 92/4/25 شورای عالی انقلاب فرهنگی ( در خصوص نقل و انتقال فرزندان هیات علمی - تیر ماه 1399
 17. شرایط و ضوابط تسهیلات و نقل و انتقالات فرزندان هیات علمی ( در سال 1400)
 18. دستور العمل اجرایی شورای انقلاب فرهنگی در خصوص نقل و انتقال فرزندان هیات علمی( جدید ) 

 

داوطلبان گرامی جهت دریافت فرم (شماره یک جذب) کلیک نمایید :

فرم شماره (1) پرسشنامه مخصوص داوطلبان(  استخدام ، بورس ، خدمات قانونی ) هیات علمی 

فرمت word فرم شماره یک پرسشنامه